Červenec 2015

Úzkost

29. července 2015 v 21:52 V nitru

Úzkost. Při poslechu šperkovnice. Tančící baletka. Tóny; melancholie, mírnění, až konec. Od hrací skříňky útěk jinam, třeba k přírodě, tam splynout a tam souznít! :)
♫ Jewellery box